Akcja Katolicka

w Palowicach

Akcja Katolicka w Palowicach

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Akcja Katolicka w parafii Trójcy w Palowicach powstała w 1998r. Asystentem kościelnym jest ks. Piotr Siemianowski, poprzednim był ks. Hubert Pasoń.

Od samego początku prowadzi liczne działania np.:

 • spotkania mikołajkowe
 • spotkania czwartkowe
 • spotkania emerytów i chorych z parafii
 • paczki świąteczne dla osób starszych
 • festyny misyjne
 • przygotowanie rekolekcji AK w Brennej

Parafianie należący do AK:

 • Dyrda Bogusława,
 • Gembalczyk Jadwiga,
 • Gembalczyk Zygfryd,
 • Gorzawski Jerzy,
 • Grzegorzek Elfryda,
 • Pyszny Hanna,
 • Rasek Alicja,
 • Rasek Eryk,
 • Rasek Joanna,
 • Rasek Leszek,
 • Sładek Henryk,
 • Sładek Teresa,
 • Słupik Hanna,
 • Szweda Anna,
 • Szweda Jan,

Prezesem parafialnej grupy, a także wiceprezesem Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej jest p. Leszek Rasek.

Modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego,
dzięki której otrzymałem dar wiary
i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała
Kościoła Świętego.
Dziękuję Ci Panie za powołanie mnie do apostolstwa
i umacnianie mnie w nim.
Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie
charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny
współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość mego powołania,
lecz uświadamiam sobie także
słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże,
Stwórco i Królu wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła
i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości,
bym modlitwą i apostolską działalnością
uświęcał moje życie osobiste, rodzinne,
pracę, wypoczynek i całe życie społeczne
Ześlij, proszę światło Ducha Świętego,
bym Twoją pomocą wsparty
potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii
i nauki Kościoła Katolickiego.
Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej
był dyspozycyjnym,
wiernym podjętym postanowieniom,
gotowym do wyrzeczeń
i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Matko Kościoła módl się za nami.
Święty Wojciechu módl się za nami.

akcja katolicka ministranci dzieci maryi żywy różaniec