Akcja Katolicka

w Palowicach

Akcja Katolicka w Palowicach

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Akcja Katolicka w parafii Trójcy w Palowicach powstała w 1998r. Asystentem kościelnym jest ks. Piotr Siemianowski.

Od samego początku prowadzi liczne działania np.:

  • spotkania mikołajkowe
  • spotkania czwartkowe
  • spotkania emerytów i chorych z parafii
  • paczki świąteczne dla osób starszych
  • festyny misyjne
  • przygotowanie rekolekcji AK w Brennej

Modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego,
dzięki której otrzymałem dar wiary
i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała
Kościoła Świętego.
Dziękuję Ci Panie za powołanie mnie do apostolstwa
i umacnianie mnie w nim.
Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie
charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny
współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość mego powołania,
lecz uświadamiam sobie także
słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże,
Stwórco i Królu wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła
i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości,
bym modlitwą i apostolską działalnością
uświęcał moje życie osobiste, rodzinne,
pracę, wypoczynek i całe życie społeczne
Ześlij, proszę światło Ducha Świętego,
bym Twoją pomocą wsparty
potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii
i nauki Kościoła Katolickiego.
Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej
był dyspozycyjnym,
wiernym podjętym postanowieniom,
gotowym do wyrzeczeń
i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Matko Kościoła módl się za nami.
Święty Wojciechu módl się za nami.

akcja katolicka ministranci dzieci maryi żywy różaniec