Grupa Dzieci Maryi

w Palowicach

Grupa Dzieci Maryi w Palowicach

Parafialna grupa Dzieci Maryi łączy we wspólnotę dziewczęta pragnące kształtować swoje życie według wzoru Najświętszej Maryi Panny, a zarazem chętne do posługi Bogu i bliźnim. Dziewczęta w oparciu o Biblię i tradycję Kościoła formują swoją postawę chrześcijańską, współtworzą oblicze liturgii parafialnej i uczestniczą w różnych formach posługi duszpasterskiej.

Wyróżniają się nienagannym życiem, umiłowaniem modlitwy i postawą chrześcijańskiej miłości bliźnich. W zewnętrznym przejawie wyróżniają grupę Dzieci Maryi zadania podejmowane podczas liturgii, miejsce zajmowane w kościele, uroczysty strój, sztandar, pod którym się gromadzą i medalik, który noszą na znak przynależności do swej patronki - Najświętszej Maryi Panny.

akcja katolicka ministranci dzieci maryi żywy różaniec