ks. Reinhard Schittko

Pierwszy proboszcz parafii w Palowicach (21 października 1981 - 26 lipca 2009)

ks. Reinhard Schittko - pierwszy proboszcz parafii

Ksiądz Dziekan urodził się w Złotoryi. Wyświęcony został w Katowicach 4 czerwca 1967 roku Dekretem Biskupa Katowickiego - Herberta Bednorza z dnia 11 sierpnia 1981 roku został nowym budowniczym kościoła w Palowicach. Kościół zastał w "surowym stanie" bez okien, drzwi itp., a mimo to 21 października kościół został poświęcony, nastąpiło erygowanie parafii, a on sam został mianowany pierwszym jej proboszczem. Przez ponad 20 lat upiększano wystrój kościoła, jak również otaczające go obejście: dokończono budowę probostwa, wykonano ogrodzenie, zbudowano sanitariaty, a wokół posadzono kwiaty. W 1996 roku powstał przykościelny parking z drogą dojazdową. W 1997 roku stary dzwon w wieży zastąpiła dzwonnica z trzema dzwonami. Trzy lata później (w latach 2000 - 2001) na pamiątkę 2000 roku jubileuszowego został zbudowany dom parafialny, w którym obecnie znajduje się biblioteka parafialna, salka katechetyczna i sala gościnna. W tym samym 2001 roku obchodzono 20-lecie erygowania parafii oraz 35-lecie święceń kapłańskich księdza proboszcza.

W środowisku palowickim ksiądz był i nadal będzie autorytetem. Od początku swej działalności włączał się czynnie w życie społeczne palowickiego środowiska, pomagając w rozwiązywaniu nie tylko problemów duchowych, ale i życiowych swoich parafian. Szczególną uwagę poświęcał młodemu pokoleniu (spotkania z młodzieżą studiującą, katecheza w szkole, przygotowanie do bierzmowania). W 2002 roku został uhonorowany nagrodą Karolinki.

W uroczystym zakończeniu pracy duszpasterskiej księdza wziął udział starosta rybnicki Damian Mrowiec. Wręczając pamiątkowy dyplom i kwiaty, podziękował mu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz nie tylko społeczności palowickiej, ale całej społeczności lokalnej.

o parafii obiekty sakralne ośrodek im. ks. Franciszka Blachnickiego ks. Bogdan Cofalik ks. Piotr Siemianowski ks. Reinhard Schittko ks. Hubert Pasoń ks. Karol Płonka Siostra Maria Nikola Siostra Maria Kamiliana