Akcja Katolicka

Święty Jan Paweł II - patron Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Akcja Katolicka w parafii Trójcy w Palowicach powstała w 1998 roku. Asystentem kościelnym jest ks. Piotr Siemianowski.

Od samego początku prowadzi liczne działania np.:

  • spotkania mikołajkowe
  • spotkania czwartkowe
  • spotkania emerytów i chorych z parafii
  • paczki świąteczne dla osób starszych
  • festyny misyjne
  • przygotowanie rekolekcji AK w Brennej

Modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała Kościoła Świętego.

Dziękuję Ci Panie za powołanie mnie do apostolstwa i umacnianie mnie w nim.

Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste, rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij, proszę światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego.

Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Kościoła módl się za nami.

Święty Wojciechu módl się za nami.

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Palowicach

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej
w Palowicach

ul. Woszczycka 17a
44-246 Palowice

tel. 32 427-40-44
e-mail: palowice@archidiecezjakatowicka.pl

BNP Paribas
76 1750 0012 0000 0000 2336 8072

© 2010 - 2024
realizacja: Piotr i Łukasz Malcharek / Palowice.NET